Lieve broers en zussen,

De onlinedienst van afgelopen zondag was een succes. We hebben veel complimenten en bedankjes binnengekregen. Dat is echt ontzettend leuk en bemoedigend! We gaan daarmee door, en dat mag ook van de overheid.

Ik wil nu graag even een aantal dingen bij langs lopen die spelen in de gemeente:

Ziekenbezoek

Het bezoeken van zieken mag niet meer in veel gevallen (denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen etc.). Daarom hebben we er voor gekozen om vanaf heden het ziekenbezoek telefonisch te doen. Blijft u gewoon bellen met Jan Flikkema als u ziek bent en gebed wil. God is niet veranderd. We geloven dat gebeden die via de telefoon klinken, evengoed krachtig zijn en door God worden gehoord.

Gebedslijn

Afgelopen zondag is de gebedslijn van start gegaan. Deze lijn staat de hele week open. We zijn dankbaar dat deze mogelijkheid er is. Zeker nu de periode dat er geen diensten kunnen zijn langer wordt, zal dit belangrijk zijn. De gebedslijn is met name bedoeld als vervanging van de mogelijkheid die er was om na dienst naar het kruis te gaan voor gebed.

Diaconale hulp

We hebben inmiddels ook een groep voor diaconale hulp. Dit team onder leiding van Marijke van der Sterre zal zo goed mogelijk praktische hulp bieden. Hoe dit in zijn werk gaat, daar wordt u nog over geïnformeerd.

Aantal mensen in de kerk

We denken ook dat het verstandig is om bij de online diensten ook het aantal mensen in de kerk te beperken. De grens van de overheid is gesteld op 30 personen, echter die grens hoeven en willen we niet op te zoeken als het niet nodig is. Voor een livestream halen we dat aantal in elk geval lang niet.

Overig

Als u een taak heeft in de gemeente, en u zit in een risicogroep of iemand van uw gezin, dan willen we u vragen om zelf de afweging te maken hoe u met uw taak omgaat of dat u bijvoorbeeld dit voorlopig even niet meer kan doen. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Het spreekt voor zich dat we in alles de regels die door de overheid zijn gesteld ten aanzien van afstand houden en dergelijke hanteren en we doen daarom een beroep op u om die regels op te volgen. Dat is belangrijk.

Avondsmaalszondag

Op zondag 5 april gaan we gezamenlijk de Maaltijd van de Heer eten. We willen u vragen om voor deze zondag zelf de benodigde ingrediënten aan te schaffen en alvast klaar te zetten bij u thuis op het moment dat de dienst begint.

Samen bidden

We willen ook graag als gemeente een bidstond houden. Dit kan natuurlijk niet met zijn allen in de kerk, maar dit is iets dat u met uw gezin samen kunt doen. We zijn bezig om te kijken of we zo’n gezamenlijke bidstond wellicht kunnen starten met een stream vanuit de kerk. Houd de berichtgeving hiervoor in de gaten.

We wensen u een gezegende week toe, en laten we vooral bidden voor de mensen in de zorg en bij de overheid op dit moment.

Hartelijke groet en Gods overvloedige zegen gewenst,

Hendrik Jan Bos