Visie

Geborgenheid | Dienstbaarheid | Verwachting | Trouw

Het is als gemeente goed om te weten wie je bent en waar je naar toe wilt. In onze visie gaat het woord van God en het hart van de mensen samen. ‘In de kracht van Gods liefde discipelen maken’.

Onze visie is gebaseerd op twee kernteksten, die Jezus zelf tot zijn leerlingen sprak:

HET GROTE GEBOD
Matteüs 22:37-40 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’
DE GROTE OPDRACHT
Matteüs 28:19-20 ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

PIJLERS
Vanuit deze basis kent de Pinkstergemeente onderstaande pijlers, die in diverse doelgroepen tot uitdrukking komen:

  • Aanbidding
  • Gemeenschap
  • Evangelisatie
  • Onderwijs
  • Dienstbaarheid

De Pinkstergemeente Stadskanaal heeft zich als gemeente aangesloten bij de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) en onderschrijft als zodanig onderstaande geloofsbasis van de VPE:

VPE