post

Aanstaande zondag

Zondag 16 februari

10:00 uur Aanbiddingsdienst 
Spreker: Henk Sleebos

Zondag 23 februari

10:00 uur Aanbiddingsdienst 
Spreker: Jacob Wubs

10:00 uur KINDERKERK in SOZO
Thema: Psalm 23;5


Omwille van de privacy is in de online info niet alle informatie zichtbaar.
Een keer in de maand is KINDERKERK voor kinderen vanaf 4 jaar in SOZO.
aanstaande-zondagDat wordt altijd apart vermeld op deze pagina, en staat ook in de agenda. Na afloop van de Kinderkerk komen de kinderen onder begeleiding terug naar de kerk.

Elke zondag zijn 2 collectes. De tweede collecte is bestemd voor het bouwfonds, behalve op de derde zondag van de maand. Dan is de extra collecte voor de zending. Het zendingsdoel staat vermeld in de info

Jaartekst 2020 Matt. 16:15-16

Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
Simon Petrus antwoordde en zeide:
Gij zi16t de Christus, de Zoon van de levende God!

post

BIJBELSTUDIE-CYCLUS “HET BIJBELBOEK PSALMEN” door Frank Ouweneel

BIJBELSTUDIE-CYCLUS “HET BIJBELBOEK PSALMEN”

door Frank Ouweneel

Korte beschrijving:

Het Bijbelboek Psalmen is het grootste en mooiste monument van Hebreeuwse poëzie; het was de bundel van geestelijke liederen van het volk Israël.
In het Hebreeuws heet het Bijbelboek: “Sefer tehillim”, wat betekent: “Boek van de lofprijzingen”.

Door de Heilige Geest dicteerde God de Psalmen onder andere aan David, Mozes, Salomo en Asaf.

Het Bijbelboek Psalmen neemt in de Bijbel een bijzondere plaats in omdat:

>          het Nieuwe Testament het vaakst aanhaalt uit de Psalmen
>          bijna alle Nieuwtestamentische verwijzingen naar Jezus Christus (Jezus de Messias) zijn ontleend aan de Psalmen; enkele voorbeelden:
* Jezus de Koning: Ps. 2, 20, 21, 24, 45, 72, 110 en 118
* Jezus de Gekruisigde: Ps. 22
* Jezus de Goede Herder: Ps. 23
* Jezus de Rots van het heil: Ps. 27 en 40

Het Bijbelboek Psalmen brengt in lofprijzing aan God tot uitdrukking Wie Hij is en wat Hij doet. De Psalmen spreken over het volledige scala van menselijke emoties: van uitbundige vreugde tot diepe wanhoop en intens berouw. Ze geven uiting aan de behoefte aan God in tijden van beproeving en aan het vertrouwen dat God zal helpen; enkele voorbeelden:
* als Gods leiding dringend gewenst is: Ps. 25
* als andere mensen problemen veroorzaken: Ps. 37
* als de gelovige depressief is: Ps. 42 en 43
* als de gelovige bang is: Ps. 27 en 91
* als de gelovige ziek is: Ps. 31
* als er zorgen zijn over de toekomst: Ps. 34
* als de problemen groter lijken dan ooit: Ps. 124, 130 en 139
* als de gelovige Hem alleen maar wil prijzen: Ps. 103

Het is mooi om te zien dat Psalm 1 begint met “Welzalig de mens…..”

start:                           12 januari 2020
frequentie:                  september t/m april: elke tweede zondag van de maand
locatie:                        Pinkstergemeente Stadskanaal
Irenelaan 23
Stadskanaal
aanvang:                     19.00 uur
meer informatie:
www.frankouweneel.nl

post

Kerst special 🎅 Dress code: Fout of Goud 👗

JAAAAA🎉!!!
In plaats van ons jaarlijkse kerstgala hebben we dit jaar een kerstspecial. Op zaterdag 21 december zal deze plaats vinden. Er zal weer een foto hoek📸 zijn, we gaan een kerstbingo🎱 doen (met leuke kerst prijsjes) en we sluiten af met een leuke kerstfilm🎬. Het thema is fout of goud dus je mag komen in je mooiste gala kleding 👗of in je foutste kersttrui🎅. Wij hebben er nu al super veel zin in en hopen je dan te zien.
LET OP: we zijn dan open om 19:00 uur.

RONDOM KERST

NOTEER ALVAST IN JE DECEMBERAGENDA:
 
Zaterdag 21 december: 19:00-23:00 uur
Kerst Special The Gate

PAGEDAL (gezamenlijke kerken):
 
Zaterdag 14 december
14:30–16:00 Kids Praise

20:00-23:00 InSight Kerst 2019
Ticket InSight € 5: https://tickets.insightworship.nl/
 
Zondag 15 december 10:00 uur
Kerstdienst gezamenlijke kerken
(geen dienst in eigen gebouw)

KERST in eigen kerk

Dinsdag 24 december 
19:30 Kerstplein: samen zingen, warme chocolademelk, gezellige sfeer
20:00 Kerstavonddienst

Woensdag 25 december
10:00 uur Kerstfeest voor het hele gezin, van jong tot oud

post

Training ‘Luisteren met je hart’

TRAINING ‘LUISTEREN MET JE HART’

Robert Tolsma                                         8 december 12:00 – 16:00 uur

 

Wil je leren om in gesprekken het hart van anderen te raken? Wil je in alledaagse gesprekken op een ongedwongen en natuurlijke manier van betekenis zijn voor een ander? Wat een mooie keus! In de training ‘Luisteren met je hart’ oefen en ontwikkel je gespreksvaardigheden en houdingsaspecten waardoor je zulke gesprekken kunt voeren.

Bij de training gebruiken we veel verschillende werkvormen. In een veilige omgeving en onder professionele begeleiding groei je in het voeren van betekenisvolle gesprekken. In de training oefenen we onder andere in rollenspellen en met videotraining. Je leert veel door te kijken naar het gesprek van anderen, door het zelf te doen en te bespreken wat je opvalt. Ook buiten de trainingsmomenten kun je oefenen met behulp van opdrachten uit deze trainingsgids.

Als je het hart van de ander wilt raken, is het nodig dat je je eigen hart opent voor de ander. Dat kan alleen als je gericht bent op de ander en niet op jezelf. God kan die houding aan je geven. Dit gebeurt als je met Hem omgaat. Je gaat daarin dan op Hem lijken. In de training ‘Luisteren met je hart’ willen we je helpen om deze houding in gesprekken aan te nemen. In een ‘Luisteren met je hart gesprek’ ontmoet de ander niet alleen jou, maar ook de God die in jou(w hart) leeft.

Het is ons verlangen en gebed dat jij het hart van vele mensen zult raken en dat zij Gods liefde ervaren in de ontmoetingen die ze met jou hebben.

Veel zegen, team ‘Luisteren met je hart’

 

De training vindt plaats zondag 8 december.

12:00 uur gezamenlijke maaltijd deelnemers

Aansluitend tot 16:00 uur training.

 

Deelnemen? Opgeven via Hendrik Jan hjbos@live.nl

uiterlijk 6 december i.v.m. de maaltijd

post

Sponsorwandeling voor Brazilië

Sponsorwandeling voor Brazilië

’Iedereen kan 7 kilometer lopen’

De geoefende lopers vertrokken op zaterdagmiddag 5 oktober vanaf de koffiebar Sozo in Stadskanaal. Het peloton van 18 wandelaars sloot aan bij het Pagedal. Samen liep de groep een route van 7 kilometer door het Vledderbos. 20 Wandelaars liepen totaal 1500,- bij elkaar. De opbrengst wordt gebruikt om een afdak bij een kerk in Brazilië te herbouwen.

De sponsoractie voor Brazilië bestond uit een sportief wandelstuk en een lekker-samen-eten-deel. Aan het eerste deel deden 20 mensen mee. Aan de eettafel in het gebouw van de Pinkstergemeente kwamen 30 sponsor-eters. De 

Sponsorwandeling voor Brazilië

opbrengst van de actie wordt aan de stichting BEM in Brazilië aangeboden. Een groot afdak van de kerk is door termieten opgevreten en met dit geld wordt een nieuw afdak gebouwd… nu van beton!

Organisator Rafael Hageman kijkt terug op een mooie dag: ‘Op vrijdag regende en miezerde het, maar zaterdag werd een stralende droge wandel-dag: een feest voor de mensen in Brazilië en ook voor de deelnemers aan de actie. Volgend gaan we zeker weer lopen voor het goede doel!’ Tenslotte is de herfst met al haar kleuren ook nog eens een geweldige tijd voor mooie wandelingen!

De sponsorwandeling is een initiatief van de Pinkstergemeente Stadskanaal in samenwerking met de Evangelische Zending Brazilië. De stichting EZB geeft 1200 kinderen dagelijks onderwijs en voedsel. De scholen, kerken en opvangcentra hebben grote sociale impact in de regio Sabinopolis. De stichting EZB werd in 1966 opgericht en de initiatiefnemers Nico en Trijnie van Eijk werden vanuit de Pinkstergemeente Stadskanaal uitgezonden. Uit dit initiatief groeide de stichting Evangelische Zending Brazilië.
Dit is een initiatief van de Pinkstergemeente Stadskanaal samen met de stichting EZB en stichting Hands to Help
Contact: info@hands-to-help.nl
Tel: 06 54625085

The Gate gaat weer open!!

The Gate  gaat weer open!!

Genieten jullie ook nog zo lekker van de vakantie en het mooie weer?☀️
Helaas is de vakantie bijna afgelopen maar dat betekend dat The Gate weer open gaat!!! Zaterdag 31augustus om 19:30 zijn wij weer open en gaan we er weer een leuke tijd van maken met elkaar. We hopen jou volgende week te zien!

Zendingsdienst Brazilië met Nico van Eijk

ZENDINGSDIENST Brazilië met Nico van Eijk

Aanstaande zondag, 25 augustus, is een ZENDINGSDIENST Brazilië met Nico van Eijk.

 

HANDWERKGROEP

Nico en Trijnie zijn al jaren als zendelingen werkzaam in Brazilië. Trijnie heeft daar in Brazilië een project voor weduwen opgezet. Dat project voor weduwen steunen wij, de deelnemers aan de handwerkochtenden op woensdag in SOZO. Daarvoor maken en verkopen wij heel veel diverse dingen.

Een deel van de producten ligt a.s. zondag op een tafel in de koffiehoek. Wij hopen dat u even tijd neemt om bij de tafel langs te gaan.

 

Verder: informatie over de SPONSORWANDELING:

Op 5 oktober is het alweer voor de vierde keer dat wij als gemeente de SPONSORWANDELING voor Brazilië organiseren.

Ook dit jaar willen we jullie uitnodigen om mee te lopen en daarbij zoveel mogelijk sponsors aan je te binden om zodoende geld in te zamelen voor het werk in Brazilië.

post

Sponsorwandeling Brazilië 5 oktober

Sponsorwandeling Brazilië 5 oktober

Op 5 oktober is het alweer voor de vierde keer dat wij als gemeente de SPONSORWANDELING voor Brazilië organiseren.
Ook dit jaar willen we jullie uitnodigen om mee te lopen en daarbij zoveel mogelijk sponsors aan je te binden om zodoende geld in te zamelen voor het werk in Brazilië.
Voor dit jaar is ons gevraagd om het geld te bestemmen voor het dak van de sitio, dat vervangen/gerenoveerd moet worden.
Na afloop is er een maaltijd in ons kerkgebouw. Hier zijn alle gemeenteleden en verdere gasten voor uitgenodigd. Voor niet-lopers wordt verwacht dat ze een donatie voor het project geven.Voor vragen of sponsorformulieren: Rafaël Hageman 0614046290

Deze actie wordt georganiseerd door

post

Evangelisatiestudie en praktijkdag 21 september

Evangelisatiestudie en praktijkdag 21 september

Zaterdag 21 september 2019

Evangelisatie
En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.
(Mattheus 24:14)

De meeste gelovigen zijn wel bewust van het belang van de Grote Opdracht om het Evangelie te delen. Maar hoe we dat aan kunnen pakken, is vaak onduidelijk.
Wij willen je graag uitnodigen om hierover samen met ons na te denken. Wij willen het nieuwe seizoen starten met een dag van studie en praktijk op het onderwerp ‘Evangelisatie’. Hiervoor hebben wij een ervaren spreker en Evangelist uitgenodigd: Matthias Joosse (https://nederlandgered.nl/).

Het programma voor deze dag zal er als volgt uitzien:

Zaterdag 21 September 2019
.9:30 uur inloop
10:00 uur training
11:00 uur pauze (gratis lunch wordt u aangeboden)
11:15 uur training
12:15 uur lunch pauze (met praktijk video-voorbeelden)
13:00 uur training
14:00 uur start praktijk
15:30 uur evaluatie
16:00 uur einde

Deze themadag vindt plaats in de koffiebar SOZO aan de Hoofdstraat 76. Het is noodzakelijk dat jezelf opgeeft als je wilt deelnemen aan deze themadag:

Evangelisatiestudie en praktijkdag 21 september

post

Berichtje uit wijkcentrum Nova Pousada van de Braziliëzending

Berichtje uit wijkcentrum Nova Pousada van de Braziliëzending

Dit keer een berichtje uit het wijkcentrum Nova Pousada, boven op de heuvel in de armste wijk van Sabinópolis. Afgelopen weekend hadden de kinderen daar de tijd van hun leven: het was indoor “kamperen”! Dat betekende: gezellig slapen in het Wijkcentrum, samen een tekenfilm kijken, een talentenjacht en veel tijd met de andere kinderen doorbrengen.
Hoogtepunt was wel de nachtelijke les sterrenkunde vanuit het hoog gelegen wijkcentrum waarbij de kinderen de prachtige sterrenhemel met de heldere Melkweg, Jupiter en andere sterrenbeelden bewonderden.
Ook genoten de kinderen van een optreden van de tienerdansgroep, deden ze een quiz en sloten ze het weekend af met een overheerlijke maaltijd.
Kortom: een paar dagen om nooit te vergeten!

Help ons deze kinderen een betere toekomst te geven:
wordt een Vriend / Amigo van de EZB. Al vanaf €5 per maand!

Stichting Evangelische Zending Brazilie
Postbus 1, 9500 AA Stadskanaal

http://www.bem.nl/

http://www.ezb.nu/