WIE ZIJN WIJ

Pinkstergemeente Stadskanaal, wie zijn wij? SINDS 1948: PINKSTERGEMEENTE STADSKANAAL

De Pinkstergemeente Stadskanaal is een middelgrote gemeenschap van gelovigen. Wij geloven dat we aan elkaar gegeven zijn om als levende stenen samen een geestelijk huis te bouwen, met Christus als de hoeksteen. We streven ernaar elkaar op te bouwen en toe te rusten. Onze structuur is gebaseerd op het voorbeeld van de eerste gemeente zoals deze in het boek Handelingen functioneerde. Samen zijn wij leden van één lichaam waarvan Christus het hoofd is. Dat geldt voor de wereldwijde gemeenschap van christenen in deze wereld, maar ook voor deze plaatselijke gemeente in Stadskanaal.

Wij geloven dat God aan een ieder van ons zowel praktische als geestelijke gaven en talenten heeft gegeven die kunnen worden ingezet tot opbouw van de gemeente. In de gemeente worden de taken verdeeld naar deze gaven en talenten. (1 Korinthe 12). Er zijn taken met een meer geestelijk karakter, zoals gebed, prediking en onderwijs, maar Handelingen laat zien dat belangrijke praktische taken ook werden gedaan door geestvervulde personen! In de praktijk gaat het er niet om of we geestelijk werk doen, maar dat we ons werk geestelijk doen. Er zijn in de gemeente opzieners (of oudsten) aangesteld die het overzicht houden en het dagelijks bestuur vormen. Daarnaast zijn er coördinatoren aangesteld per werkveld. Over zaken die de kern van de gemeente aangaan wordt beslist door de ledenvergadering.

Geestelijke gaven

Door de Heilige Geest mogen wij beschikken over geestelijke gaven. Deze worden door Hem gegeven tot opbouw van de gemeente. Als Pinkstergemeente willen we open staan voor en streven naar de gaven van de Heilige Geest, zoals die onder andere worden weergegeven in 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. Hierbij willen we niet voorbijgaan aan een hoger belang dan deze, namelijk de liefde: de agape-liefde die we van God ontvangen. Het is niet voor niets dat het tussenliggende hoofstuk 13 in de Korinthebrief ons hierop wijst! Als we de liefde niet hebben, zijn we niets.