Gods FarmersGod’s Farmers

God’s Farmers is een bediening van preken en leren.
God’s Farmers bouwt geïnspireerde, Bijbels gefundeerde discipelen op, door leiders toe te rusten en vrouwen in hun kracht te zetten.
Klaas en Nelly Boer (Boer in het Engels = Farmer) geven aan van God te houden en graag te willen bijdragen aan Zijn oogst.
Zoals er in de Bijbel staat is er een tekort aan mensen die kunnen, willen en gaan oogsten.
Mattheus 9:37 en 38: De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dan de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.
Klaas en Nelly voelen zich geroepen om hier een onderdeel van te zijn.
Een boer die zaait, bidt, bewerkt de grond en oogst. Vandaar dat zij als Boer(en) betrokken willen zijn en op alle aspecten iets willen betekenen.