post

Aanstaande zondag

Wegens de beperkingen die er momenteel zijn, kunt u bij ons de diensten alleen nog volgen via een LiveStream. De link naar deze LiveStream is iedere week anders, en staat uiterlijk op zondagmorgen op deze plek op onze website.

Zondag 5 april

10:00 uur Dienst met avondmaal (via LiveStream)
Spreker: Jacob Wubs

Vrijdag 10 april

19:30 uur Goede Vrijdag Avondmaaldienst (via LiveStream)
Spreker: Edwin van der Zwaag

GEBEDSLIJN 088 88 55 057

Gebed nodig na de dienst of doordeweeks? Dat is mogelijk via onze gebedslijn!
Leden van ons gebedsteam beantwoorden deze telefoon

op zondag na de dienst – 9 uur ’s avonds
en van maandag tot en met zaterdag van 9 ’s morgens – 9 uur ‘s avonds


Omwille van de privacy is in de online info niet alle informatie zichtbaar.

KINDERKERK

NA DE CORONAPERIODE (zodra we weer diensten in onze gemeente kunnen hebben):

Een keer in de maand is KINDERKERK voor kinderen vanaf 4 jaar in SOZO.aanstaande-zondagDat wordt altijd apart vermeld op deze pagina, en staat ook in de agenda. Na afloop van de Kinderkerk komen de kinderen onder begeleiding terug naar de kerk.

COLLECTE
Elke zondag zijn 2 collectes. De tweede collecte is bestemd voor het bouwfonds, behalve op de derde zondag van de maand. Dan is de extra collecte voor de zending. Het zendingsdoel staat vermeld in de info


<

Jaartekst 2020 Matt. 16:15-16

Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
Simon Petrus antwoordde en zeide:
Gij zi16t de Christus, de Zoon van de levende God!