post

Aanstaande zondag

Wegens de beperkingen die er momenteel zijn, kunt u bij ons de dienst van 23 augusuts alleen volgen via een LiveStream. De link staat uiterlijk op zondagmorgen op deze plek op onze website.

Zondag 20 september

10:00 uur Aanbiddingsdienst (in de kerk & via LiveStream)
Spreker: Arie Engberts

Eerste collecte: voor de gemeente
Tweede collecte: voor Hands to Help
Graag bij het overboeken van uw gift deze omschrijving gebruiken.

Zondag 27 september

10:00 uur Aanbiddingsdienst (in de kerk & via LiveStream)
Spreker: Jaco van der Sterre

Eerste collecte: voor de gemeente
Tweede collecte: voor het Bouwfonds
Graag bij het overboeken van uw gift deze omschrijving gebruiken.

Deelname aan de dienst weer mogelijk. Daarnaast blijft de LiveStream van kracht voor de thuisblijvers.
Bij deelname aan de dienst graag vooraf inschrijven!

KINDEREN: voor de kinderen van 3 jaar tot en met groep 3 van de basisschool is op zondagochtend opvang!

GEBEDSLIJN 088 88 55 057

Gebed nodig na de dienst of doordeweeks? Dat is mogelijk via onze gebedslijn!
Leden van ons gebedsteam beantwoorden deze telefoon
op zondag na de dienst – 9 uur ’s avonds
en van maandag tot en met zaterdag van 9 ’s morgens – 9 uur ‘s avonds
Op zondag is na de dienst ook gelegenheid tot gebed in de kerk.


Omwille van de privacy is in de online info niet alle informatie zichtbaar.

TERUG NAAR DE KERK

We mogen elkaar weer ontmoeten in kleine groepjes in de kerk.
Ook voor ons als leden en gasten gelden dezelfde maatregelen als ergens anders. Wij zullen ons daar ook zo goed als mogelijk aan moeten houden. Met name de 1,5 meter regel en goed handen wassen. Verder zal er in de kerk info komen wat er van u verwacht wordt zodra u de kerk binnen komt, o.a. looproute en gebruik toiletten. Voor desinfectants wordt gezorgd dus dat staat voor u klaar. Mocht u liever ook een mondkapje en /of handschoenen willen dragen dan zult u daar zelf in moeten voorzien.
We hopen u zo een klein beetje te hebben ingelicht, mocht u vragen hebben dan mag u altijd contact opnemen…

VOOR AL DEZE BIJEENKOMSTEN GELDT:
VOORAF AANMELDEN bij de organisator van betreffende bijeenkomst. Dit i.v.m. de te nemen maatregelen, groepsgrootte enz.
In de agenda vindt u informatie over de bijeenkomsten die weer worden gehouden.

aanstaande-zondagCOLLECTE


<

Jaartekst 2020 Matt. 16:15-16

Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
Simon Petrus antwoordde en zeide:
Gij zi16t de Christus, de Zoon van de levende God!