post

Zondag 26 januari

10:00 uur Aanbiddingsdienst 
Spreker: Robert Tolsma

10:00 uur KINDERKERK in SOZO
Thema: Psalm 23;4


Omwille van de privacy is in de online info niet alle informatie zichtbaar.
Een keer in de maand is KINDERKERK voor kinderen vanaf 4 jaar in SOZO.
aanstaande-zondagDat wordt altijd apart vermeld op deze pagina, en staat ook in de agenda. Na afloop van de Kinderkerk komen de kinderen onder begeleiding terug naar de kerk.

Elke zondag zijn 2 collectes. De tweede collecte is bestemd voor het bouwfonds, behalve op de derde zondag van de maand. Dan is de extra collecte voor de zending. Het zendingsdoel staat vermeld in de info

Jaartekst 2020 Matt. 16:15-16

Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
Simon Petrus antwoordde en zeide:
Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!