post

Aanstaande zondag

AANSTAANDE ZONDAGEN:

7 Juli

10:00 uur Aanbiddingsdienst  & avondmaal
Spreker: Wim van der Griend

14 Juli

10:00 uur Gezinsdienst met afsluiting seizoen.
Met Carla Vis van poppentheater “Poppen en meer”

COLLECTES: Eerste collecte tijdens de zondagse dienst: voor de gemeente.
Tweede collecte: voor het bouwfonds of voor een van onze zendingsdoelen (dit wordt afgekondigd).
Graag bij het overboeken van uw gift deze omschrijving gebruiken.

De zondagochtenddienst is ook via LiveStream te volgen.

KINDEREN: Op zondagochtend is crèche en zondagsschool voor de kinderen van 0 jaar tot en met groep 8 van de basisschool.

Weekbrief

Elke maand is 1x KINDERKERK in SOZO! De kinderen vanaf groep 1 kunnen voor 10 uur naar SOZO gebracht worden en komen samen terug naar de kerk.

JAARTHEMA 2024             Mattheüs 6:20
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede

Bijzondere bijeenkomsten

GEBEDSLIJN 088 88 55 057

Er is op zondag na de dienst gelegenheid voor gebed in de kerk en verder op zondag na de dienst vanaf 14:00 uur – 19:00 uur via onze gebedslijn!

aanstaande-zondagCOLLECTE

Via Givt kun je altijd overal geven. Veilig vanaf je eigen mobiel en je eigen bankrekening.GIVT PGS


<