post

Aanstaande zondag

Aanstaande zondag

Wat gebeurt er allemaal aanstaande zondag?
Elke zondag is om 10:00 uur een aanbiddingsdienst
Voor de kinderen is er opvang en zondagsschool.
Elke 2e zondag van de maand blijven de kinderen vanaf groep 4 in de dienst.

Zondag 24 maart

10:00 uur Aanbiddingsdienst / DOOPDIENST
Spreker: Gerke Oostra


Omwille van de privacy is in de online info niet alle informatie zichtbaar.

Een keer in de maand is KINDERKERK voor kinderen vanaf 4 jaar in SOZO.
Dat wordt altijd apart vermeld op deze pagina, en staat ook in de agenda.
Na afloop van de Kinderkerk komen de kinderen onder begeleiding terug naar de kerk.

> Elke zondag zijn 2 collectes. De tweede collecte is bestemd voor het bouwfonds, behalve op de derde zondag van de maand. Dan is de extra collecte voor de zending. Het zendingsdoel staat vermeld in de info

Givt

Jaartekst 2019                         Judas 1:20

Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest.