Pastoraat en gebed

Pastoraat en gebed neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente.pastoraat en gebed doordat er kracht aan verleend wordt.” Jac. 5:16b
Het is inmiddels een vertrouwd beeld geworden dat na iedere zondagochtend- dienst enkele broeders en zusters van het gebedsteam bij het kruis staan om te bidden voor de mensen. En wat fijn dat er steeds meer gebruik van wordt gemaakt!

Het gebedsteam wil zich dienend opstellen om samen met gemeenteleden en bezoekers van de samenkomsten het aangezicht van God te zoeken. Er voor elkaar zijn is een belangrijk element van gemeente zijn. Samen opnieuw ontdekken en ervaren dat Hij trouw is en onze gebeden op Zijn wijze verhoord! Soms is er moeite en nood, en bij anderen is er behoefte aan troost en bemoediging.
Op vele plaatsen in de bijbel worden we opgeroepen om te bidden. We mogen samen gaan naar de troon van genade. Wanneer daar aanleiding voor is: kom om voor je te laten bidden of neem iemand mee die gebed nodig heeft. Dat kunnen ook ouders zijn met hun kinderen! Wanneer je ziek bent willen we jou met olie zalven in de Naam van onze Heer.

Bidden en vasten
De tweede woensdag van de maand is door onze gemeente uitgeroepen tot de dag van bidden en vasten. Een groepje broeders en zusters komt dan in de kerk bij elkaar om stil te worden voor God en om te bidden. Samen overdenken we kort een gedeelte uit de bijbel, delen met elkaar wat ons bezig houdt en zoeken naar de leiding van de Heilige Geest om te bidden zoals Hij ons leidt. De kerk is een fijne plaats om bij elkaar te komen. Buiten heerst er de drukte van alledag, maar in de kerk is er altijd een heerlijke rust om ook zelf tot innerlijke rust te komen en God te zoeken.
Op verschillende plaatsen in de bijbel wordt gesproken over het belang en soms zelf noodzaak van bidden en vasten. In Lucas 4 lezen we dat Jezus zijn bediening begon in de woestijn met bidden en vasten. En daar kreeg hij de duivel op visite. Dus er speelde zich iets af in de Hemelse Gewesten. En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. Math. 17: 21 “Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Op meerdere plaatsen b.v. in Math. 6:16 wordt gesproken over vasten.
Het is altijd heerlijk om samen met je broers en zussen het aangezicht van God te zoeken. En Hij is een verhoorder van gebed! We beseffen dat niet iedereen kan komen. Maar we hopen dat velen thuis of elders meedoen om die dag zo veel mogelijk te vasten en te bidden. En als je kunt…..sluit je aan. Omdat je van Hem houdt. Laat de liefde tot Hem onze drijfveer zijn!

Pastoraat en gebed, om dichter bij God te komen of anderen dichter bij God te brengen.

Gebedslijn
Er is op zondag na de dienst gelegenheid voor gebed in de kerk en verder de hele week via onze gebedslijn!
Leden van ons gebedsteam beantwoorden deze telefoon op zondag na de dienst – 9 uur ’s avonds en van maandag tot en met zaterdag van 9 ’s morgens – 9 uur ‘s avonds

GEBEDSLIJN 088 88 55 057