Pastorale training

In 2017 wordt 1x in de 2 maanden op dinsdagavond een pastorale training gegeven.
Tijdens deze “Pastorale lessen” zullen wij ons in eerste instantie oriënteren op hoe wij omgaan met uitdagingen en problemen in de gemeente die zorgvuldige aandacht behoeven. Hieronder vallen onder meer psychische problemen, relatieproblemen en bijvoorbeeld problemen met verslavingen.

De avond start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Deze open avond is met name gericht op toerusting van bidders uit het gebedsteam en medewerkers van The Gate en het evangelisatieteam, maar ook belangstellende leden uit de gemeente zijn van harte welkom.

Locatie: kerk.
Kijk voor actuele data in de