Worship

Worship

Met twee worshipteams is Pinkstergemeente Stadskanaal zeer bevoorrecht. Elke week weer kunnen we onder leiding van geïnspireerde zangleiders en begeleiding, zangers en musici, de Heer loven en aanbidding. Reden om dankbaar te zijn, maar ook om veel voor de worshipteams te blijven bidden. Ze staan in de frontlinie; de duivel zal er alles aan doen om de lofprijs en aanbidding te verhinderen, omdat hij daar niet tegen opgewassen is. Lofprijs een aanbidding zijn bijzondere wapens in Gods koninkrijk.
Zij willen graag vruchtbaar zijn in onze gemeente maar ook voor de mensen om ons heen. We krijgen allemaal iets waardevols van onze Heer, iets kostbaars, en daarmee is het onze opdracht om de mensen om ons heen te dienen (zie de gelijkenis van de talenten in Mattheus 25:14-30). Dit willen we met vreugde doen!