FACILITAIRE ZAKEN KERK

Naast de geestelijke verzorging van alle leden en gasten, zijn er ook heel veel praktische zaken te doen in een gemeente. De gebouwen die de Pinkstergemeente onder haar hoede heeft, moeten worden schoongemaakt en onderhouden. Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende taken die gedaan moeten worden voor het goede verloop van de diensten en bijeenkomsten.

Er zijn een aantal teams actief in dit werkveld, zoals interieurverzorging, onderhoudsteam, tuinonderhoud, koffieteam, catering, voorbereiding avondmaal, collectes, sleutelbeheer, dienst orde en toezicht, BHV.

Deze uitvoerende werkzaamheden worden door een groot team van dienstbare leden gedaan. De meeste werkzaamheden worden op de achtergrond uitgevoerd, maar alle werkzaamheden verricht aan de bouw van Gods huis zijn belangrijk.

Reserveren ruimte kerkgebouw / Irenelaan 23

Reserveren ruimte SOZO / Hoofdstraat 76