Bij de ingangen van de dorpen werden hele ritsen condooms uitgedeeld aan iedereen die er langs kwam, want carnaval in Brazilië betekent: echt helemaal losgaan. Een paar dagen vermeende blijdschap, daarna de ellende. Pleisters voor de zielepijn na het al het feestgedruis werden dan ook helaas niet uitgereikt …

Wat waren we echter blij en dankbaar voor de 150 jongelui die een andere keuze hadden gemaakt en deze dagen bij ons op het terrein doorbrachten tijdens het Jeugdcongres. Geweldige samenkomsten met prachtige aanbidding, krachtige preken en workshops bouwden deze jongelui op en brachten hun blijvende en echte vreugde waar ze nog heel lang hierna op kunnen teren.

Op de laatste ochtend mocht iedereen vertellen wat het Congres voor hun persoonlijk had betekend. Verschillende jongeren vertelden hoe hun klasgenoten de week ervóor al aan hen trokken om met hen mee te gaan naar allerlei drinkfestijnen en seksuele uitspattingen. Maar deze jonge mensen getuigden dat ze zo blij waren dat ze de juiste keuze hadden gemaakt en naar dit Jeugdweek-end waren gekomen. Ook vonden er die morgen vele momenten van innerlijke genezing plaats waarbij de liefde van God op bijna tastbare wijze aanwezig was.

Wat zijn we blij met al deze jongelui die uit de gehele streek gekomen waren. God heeft nog grote plannen voor hen klaarliggen en wil deze nieuwe generatie gebruiken om de Blijde Boodschap van het Evangelie verder uit te dragen!