18 maart 2020

 

 

Lieve broers en zussen,

Zoals al was aangekondigd, hierbij een update van de manier hoe wij als Pinkstergemeente met de huidige situatie om willen gaan.

Allereerst is het duidelijk dat de overheid maatregelen heeft genomen om ons te beschermen. Dat is een goede zaak. En wij als christenen dienen daarin te gehoorzamen zolang dit niet tegen Gods wil ingaat. Laten we elkaar daar ook op aanspreken, dat we daarin gehoorzaam zijn.

Allereerst willen we handhaven dat alle bijeenkomsten van onze kerk worden afgelast tot nader bericht. We zijn voor langere tijd aangewezen op de hulpmiddelen die ons nog wel ter beschikking staan, zoals de telefoon en internet.

Er is een technisch team bezig om de mogelijkheid van het streamen van kerkdiensten mogelijk te maken. De spullen hiervoor zijn vorige week besteld, en we zetten alles op alles om komende zondag via internet met elkaar samen te kunnen komen en Gods Woord te openen. U wordt hierover op de hoogte gehouden. Tevens zullen we proberen te organiseren dat er na de dienst gelegenheid is voor gebed, echter dan via de telefoon.

We gaan niet stimuleren om op zondag in kleine groepen bij elkaar te komen om samen naar de dienst te luisteren. Maar we adviseren u om de contacten zo veel mogelijk via telefoon, internet, berichten, facebook, noem maar op, te laten plaatsvinden. Dit betekent dat we er van uitgaan dat eenieder vanuit zijn eigen huis de dienst zou moeten kunnen volgen. Voor degenen zonder internet is het lastig, dat beseffen we ons. Hiervoor gaan we kijken of daar andere mogelijkheden zijn. Geeft u dit s.v.p. aan als daar behoefte aan is.

Verder gaan we met elkaar kijken of het nodig en mogelijk is om praktische hulp voor elkaar te gaan organiseren. Daarvoor gaan we ook met een groep bij elkaar zitten.

Als laatste wil ik u oproepen om gewoon aan de kerk te blijven geven. Er is dan wel geen collecte, maar u kunt via een overboeking onder de vermelding ‘collecte voor … ’ blijven geven aan de collecte voor bijzondere acties zoals het bouwfonds en de drie zendingsorganisaties waar we mee verbonden zijn. Ook kunt u via de GIVT-app geven, bijvoorbeeld tijdens de gestreamde dienst, maar uiteraard ook op een willekeurig moment van de week. En u kunt altijd ook gewoon een gift overmaken aan de gemeente.

Het is een bijzondere tijd, een ongewone tijd en tegelijk een uitdagende tijd. Lukt het ons om elkaar vast te houden, ook in deze tijden? Nee, dat lukt ons niet uit onszelf, uit onze menselijke natuur. Ja, dat lukt ons wel als we ons aan God overgeven en het van Hem verwachten, als we ons laten leiden door Zijn Goddelijke natuur. We worden beproefd, of we stand kunnen houden. Tevens zien we dat andere mensen met vragen komen. Wat kunnen we hun aanbieden? Nu komt het er op aan, nu is er voor ons allemaal veel tegenstand tijdens de wedloop die we te lopen hebben. Houd moed en weet dat God u draagt door de diepste momenten. Hij is onze Herder, onze Goede Herder, ons ontbreekt niets!

Gods zegen,

Jan Flikkema
Chris Drenth
Hendrik Jan Bos

 

PS hier nog een LINK naar het bericht vanuit de VPE