Zondagsschool

Kinderen zijn bijzonder en voor de Here Jezus heel speciaal.
Daarom mag elke zondag een team de kinderen bij de Heer brengen, hen leren dat de Here God ons allemaal heel erg lief heeft, wie je ook bent, of waar je ook vandaan komt.

IEDEREEN IS BIJZONDER, IEDEREEN HOORT ERBIJ…

Wij vinden het leuk als er veel kinderen komen, ook gastkinderen zijn altijd welkom.

Zondagsschool is voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool.
We lezen een verhaal voor, vaak gevolgd door een intensieve discussie / vragenrondje met de kinderen. Dat is vaak het meest waardevolle gedeelte van de ochtend. We gebruiken hiervoor lesmateriaal dat over bepaalde thema’s of personen gaat of over bepaalde periodes uit het Oude of Nieuwe Testament.
Daarna gaan we knutselen, soms spelletjes doen (met een boodschap of een Bijbels thema) of gaan met mooi weer soms naar het park.

Kortom: we maken een feest voor de kinderen die we bij de Here Jezus mogen brengen!