Kinderkerk

KINDERKERK

NA DE CORONAPERIODE (zodra we weer diensten in onze gemeente kunnen hebben):

Een keer in de maand is KINDERKERK voor kinderen vanaf 4 jaar in SOZO

Dat wordt altijd apart vermeld op deze pagina, en staat ook in de agenda. Na afloop van de Kinderkerk komen de kinderen onder begeleiding terug naar de kerk.

Tijdens de kinderkerk wordt er geen lesmateriaal gebruikt, maar werken we met thema’s die van tevoren worden bedacht aan de hand van een jaarthema. Dan schuiven ook de peuters/kleuters aan en hebben we een wat grotere groep. Voor deze bijeenkomst wordt SOZO omgebouwd tot kinderkerk.
kinderkerk
We hebben als zondagsschool de visie: dat de kinderen in een veilig thuis God, Jezus en de Heilige Geest leren kennen. We bouwen aan een goede relatie tussen de kinderen en de kinderwerkers en de kinderen onderling. We stimuleren de kinderen te groeien tot leerlingen, vertrouwelingen en vrienden van Jezus. Dit wordt zichtbaar door aanbidding, gebed, elkaar helpen en door het met anderen te delen.

Rooster Kinderkerk 2018/2019

28 oktober Bruin (schepping)
25 november Zwart (de zondeval)
30 december Geel (verlangen om bij God te horen)
27 januari Rood (bekering)
24 februari Groen (groeien in je relatie met God)
31 maart Wit (vergeving)
28 april Regenboog (Gods belofte aan jou)
26 mei Goud (je bent een Koningskind)
30 juni Gezinsdienst en afsluiting seizoen