Naast het bijwonen van de dienst in ons kerkgebouw, is LiveStream mogelijk voor de thuisblijvers.
Bij sommige bijeenkomsten is vooraf inschrijven gewenst. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 18:00 uur.

Welkom in de samenkomst van de Pinkstergemeente Stadskanaal
Hieronder leest u hoe wij met elkaar omgaan. We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten in de samenkomst!

De LiveStream van de diensten blijven van kracht voor de thuisblijvers. We zien er naar uit om u te ontmoeten!

DEELNAME DIENSTEN en BIJBELSTUDIES:

Hieronder leest u welke maatregelen we samen nemen in verband met Covid – 19.
Gezien de corona ontwikkelingen zijn we tot een aantal maatregelen overgegaan:
1. De rijen stoelen zijn op een onderlinge afstand van 1,5 meter gezet.
2. Bij de ingang van de kerk liggen ‘bordjes’. Eenieder kan hiervan een aantal meenemen om op de stoelen naast hun te hangen. De bedoeling is dat iedereen die behoort tot hetzelfde huishouden bij elkaar gaat zitten en op de stoelen ernaast 2 plekken ‘afhangt’ met deze bordjes zodat het duidelijk is waar het volgende huishouden kan gaan zitten met in acht neming van de 1,5 meter.
3. Door deze maatregelen zijn er veel minder plekken. Als u thuis wilt blijven, kunt u naar de stream kijken. We gaan op dit moment niet over tot registratie dus het kan heel goed zijn dat de kerk op zondagmorgen ‘vol’ is nu we de 1,5 meter aan gaan houden.
4. Graag zoals eerder de jas meenemen de kerkzaal in.
5. De kinderen van de crèche worden voor de dienst aan naar de betreffende zaal gebracht (tot en met drie jaar)
6. De oudere kinderen mogen nog wel eerst mee de dienst in, maar zullen zo veel mogelijk zelfstandig naar hun eigen zaal lopen tijdens de dienst op het moment dat dit wordt aangegeven.
7. Na de dienst is er geen gelegenheid om koffie / thee te drinken.
8. Voelt u zich vrij om een mondkapje te dragen in de kerk, echter dit is niet verplicht.
9. Hou de basismaatregelen in acht (handen wassen etc) en blijf thuis bij klachten of vermoeden van een besmetting of nauw contact met een besmet iemand. Ook als u gevaccineerd bent.
We hopen zo met elkaar een veiligere situatie te hebben als we samenkomen. Als er vragen zijn horen we dit graag.

COVID-19

Wat zijn de symptomen van het coronavirus COVID-19?
De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:
verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
hoesten;
benauwdheid;
verhoging of koorts;
plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb. Wat moet ik doen?
Voor iedereen geldt:

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.
Maak een afspraak voor een coronatest.

Mijd sociaal contact. U kunt ook geen bezoek ontvangen of op bezoek gaan en ook geen boodschappen doen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (meer dan 38 graden koorts en moeite met ademhalen) en u medische hulp nodig heeft.
Als u zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten heeft gehad, bent u genezen. Dan kunt u anderen niet meer besmetten.

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Het zijn:

Was vaak uw handen.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.