Naast het bijwonen van de dienst in ons kerkgebouw, is LiveStream mogelijk voor de thuisblijvers.
Bij deelname aan de dienst graag vooraf inschrijven! Dit kan tot uiterlijk zaterdag 18:00 uur.


.

.
Welkom in de samenkomst van de Pinkstergemeente Stadskanaal
Hieronder leest u hoe wij met de Coronamaatregelen omgaan. We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten in de samenkomst!

Deelname aan de dienst en aan de Bijbelstudie is weer mogelijk. Daarnaast blijft de LiveStream van de diensten van kracht voor de thuisblijvers. We zien er naar uit om u te ontmoeten!

Bij deelname aan de dienst MOET iedereen zich vooraf inschrijven! Dit helpt om de dienst en de Bijbelstudie van te voren te organiseren, voorkomt opstoppingen bij de deur en helpt om het maximaal toegestane deelnemers te bewaken.

DEELNAME ZONDAGOCHTEND DIENST

Hieronder leest u welke maatregelen we samen nemen in verband met Covid – 19.

1. We zijn samen verantwoordelijk, daarom spreken we met elkaar af dat we onderstaande maatregelen serieus nemen en ons daar aan houden.
2. Vooraf aanmelden is noodzakelijk! Echter als u kort van te voren iemand ziet of iemand u vraagt of hij spontaan mee naar de kerk kan, dan is dit mogelijk. We willen voorkomen dat alle plaatsen van te voren worden geboekt, zodat we de gastvrijheid kunnen waarborgen als er spontaan extra bezoek is.
3. De kerk is op zondagochtend open voor een geleidelijke instroom vanaf 9.30 uur, u wordt gevraagd om zoveel mogelijk vóór 9.50 uur aanwezig te zijn.
4. Als u volgens de richtlijnen van de overheid thuis moet blijven, of het dringende advies van de overheid krijgt om thuis te blijven, spreken we af dat u dan ook thuis blijft.
Als kinderen verkoudheidsklachten hebben, mogen de gezonde huisgenoten komen, en zij zelf ook. Volwassenen met verkoudheid moeten thuisblijven en een test doen.
Als er iemand in het huishouden corona heeft mag niemand van het huishouden komen.
5. Voor u naar de kerk gaat: thuis grondig uw handen wassen met water en zeep.
6. We schrijven op wie er aanwezig zijn, voor het geval iemand toch ziek blijkt te zijn geweest is er dan contactonderzoek mogelijk. Deze formulieren worden niet langer dan nodig bewaard.
7. Het ventilatiesysteem is onlangs bekeken en bevindt zich in een goede conditie. Voor een goede werking van dit systeem is het nodig dat tijdens de dienst de deuren dicht blijven.
8. We proberen toiletbezoek in de kerk te voorkomen, als het echt niet anders kan, dan mag er slechts 1 persoon tegelijk in de toiletruimte zijn.
9. In de kerk, of na afloop, kunt u gerust een kopje koffie/thee drinken of praatje maken, maar houdt u daarbij aan de afstandsregels.
10. Er is mogelijkheid tot persoonlijk gebed tijdens de dienst, dit zal niet in beeld komen via de stream.
11. Voor de kinderen tot en met groep 8 van de basisschool is opvang en zondagschool.
12. De LiveStream blijft beschikbaar via de website en de link in de weekbrief en op Facebook.
13. De camera’s ten behoeve van de live-opnames zullen zoveel als mogelijk alleen het podium in beeld brengen.
14. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven ten opzichte van niemand afstand te bewaren, echter de hygiëneregels zoals handen wassen en geen handen geven zijn ook op hun van toepassing

Wilt u deelnamen aan de dienst van aanstaande zondag? Vul dan vooraf het aanmeldformulier in via bovenstaande link AANMELDEN DEELNAME ZONDAGOCHTEND DIENST

TERUG NAAR DE KERK
We mogen elkaar ook weer ontmoeten in kleine groepjes in de kerk.
Ook voor ons als leden en gasten gelden dezelfde maatregelen als ergens anders. Wij zullen ons daar ook zo goed als mogelijk aan moeten houden. Met name de 1,5 meter regel en goed handen wassen. Verder zal er in de kerk info komen wat er van u verwacht wordt zodra u de kerk binnen komt, o.a. looproute en gebruik toiletten. Voor desinfectants wordt gezorgd dus dat staat voor u klaar. Mocht u liever ook een mondkapje en /of handschoenen willen dragen dan zult u daar zelf in moeten voorzien.
We hopen u zo een klein beetje te hebben ingelicht, mocht u vragen hebben dan mag u altijd contact opnemen…

Wat zijn de symptomen van het coronavirus COVID-19?
De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:
verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
hoesten;
benauwdheid;
verhoging of koorts;
plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb. Wat moet ik doen?
Voor iedereen geldt:

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.
Maak een afspraak voor een coronatest.

Mijd sociaal contact. U kunt ook geen bezoek ontvangen of op bezoek gaan en ook geen boodschappen doen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (meer dan 38 graden koorts en moeite met ademhalen) en u medische hulp nodig heeft.
Als u zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten heeft gehad, bent u genezen. Dan kunt u anderen niet meer besmetten.

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Het zijn:

Was vaak uw handen.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.