Hierbij de zangdienst voor de stream van zondag & van Goede Vrijdag

ZANGDIENST GOEDE VRIJDAG 10 april

30  Heer, ik prijs Uw grote naam

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
 

U daalde neer van uw troon om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.
 

O, kom nu en jubel

O, kom nu en jubel,
breng dank aan de Heer en juich voor de rots van ons heil.
O, kom voor zijn aangezicht,
breng hem eer.
Verheug hem met snarenspel.
 

Want de Heer is een groot God
en de koning van alles wat leeft.
Want de Heer is een groot God
en de koning van alles wat leeft.
 

Machtig God, sterke Rots

 

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam.
Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig.
Stralend licht Morgenster, niemand is als U.
 

Refrein

Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Prijs de Geest die in ons woont.
Prijs de Koning der eeuwigheid.
Prijs hen tot in eeuwigheid.

 

Er is een Verlosser

 

Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.
 

Jezus, mijn Verlosser,
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.

 
Dank U, o mijn Vader.
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.

 
Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen
voor eeuwig en eeuwig.
 

Dank U, o mijn Vader.
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.
 

Avondmaal

657 Zie het kruis (instrumentaal)

 
705  Toon Mijn liefde

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
 

Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

 

ZANGDIENST PAASZONDAG 12 april

Opw. 174/349 Juicht want Jezus is Heer/

Hij is verheerlijkt

Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft
Jezus de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft
Jezus de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog,
‘k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
hemel en aard’
verheugen zich in zijn naam.

Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft
Jezus de Koning, die mensen het leven weer geeft. (4x)

Opw. 299- Wees blij want Hij Koning Jezus

Wees blij, want Hij, Koning Jezus,
De Hoop, de Vrede, woont in ons.
Hij leeft, Hij leeft, zijn Geest is in ons.
Sta op, o machtig leger. Hij regeert!

Nu is het tijd te bouwen
Aan zijn Koninkrijk,
Terug te nemen het land, dat Hij ons gaf.
Hij komt in majesteit,
Brengt overwinning in de strijd.
De wereld ziet: Hij is de Heer!

Wees blij, want Hij, Koning Jezus,
De Hoop, de Vrede, woont in ons.
Hij leeft, Hij leeft, zijn Geest is in ons.
Sta op, o machtig leger. Hij regeert!

God is aan ’t werk in ons,
Volvoert in ons zijn plan,
Hij bouwt een rijk,
Niet van woorden, maar van kracht.
Al wat onmoog’lijk is,
Bewerkt Hij door zijn wonderen.
De eer en glorie is aan Hem!

Wees blij, want Hij, Koning Jezus,
De Hoop, de Vrede, woont in ons.
Hij leeft, Hij leeft, zijn Geest is in ons.
Sta op, o machtig leger. Hij regeert!

Al zijn wij zwak,
Door zijn genade zijn wij sterk,
Wij zijn als klei
En Hij vormt ons naar zijn beeld.
Zelfs onze zwakheden keert Hij
Ten goede door zijn Geest
En toont zijn glorie door ons heen!

Wees blij, want Hij, Koning Jezus,
De Hoop, de Vrede, woont in ons.
Hij leeft, Hij leeft, zijn Geest is in ons.
Sta op, o machtig leger. Hij regeert!

Wees blij, want Hij, Koning Jezus,
De Hoop, de Vrede, woont in ons.
Hij leeft, Hij leeft, zijn Geest is in ons.
Sta op, o machtig leger. Hij regeert!

Hij regeert! (3x)

Opw. 690- Hij leeft voor eeuwig Amen

Zing het overal,
Een lied van overwinning.
De God van onze redding
Kocht ons vrij!

Dood waar is je macht?
Nu is de vloek verbroken,
Het lege graf staat open.
Kom en zie!

Jezus leeft, Hij leeft,
Hij leeft, halleluja!
Hij leeft, eer en glorie aan het Lam.
Hij leeft, Hij leeft,
Hij leeft, halleluja!
Hij leeft voor eeuwig, amen.

Ik zing met heel mijn hart:
De Zoon van God almachtig,
Zo heilig en zo krachtig
Redde mij!

Nu dreigt de dood niet meer,
Omdat Hij mij bevrijdde.
Niets kan mij nu nog scheiden
Van mijn Heer!

Ik leef, ik leef,
Ik leef, halleluja!
Ik leef, eer en glorie aan het Lam.
Ik leef, ik leef,
Ik leef, halleluja!
Ik leef voor eeuwig, amen. [x2]

Waardig is het Lam,
Waardig onze eer.
Waardig is de Zoon,
Die de dood verslagen heeft.
Kom en roep het luid,
Dans en zing het uit.
Waardig is de hoogste Koning. [x6]

Hij leeft,
Hij leeft, halleluja!
Hij leeft, eer en glorie aan het Lam.
Hij leeft, Hij leeft,
Hij leeft, halleluja!
Hij leeft voor eeuwig, amen. [x2]

Hij leeft voor eeuwig, amen.
Hij leeft voor eeuwig, amen.

Opw. 430- Heer ik prijs Uw Grote Naam

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon
Om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
Droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon
Om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
Droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam[x4]

Heer, ik prijs uw grote naam
Heer, ik prijs uw grote naam

 

Opw. 630- Vader U bent goed

Op elk moment van mijn leven,
In voor of tegen spoed
Aanbid ik U mijn Jezus
En dank U voor Uw bloed

Ik vind kracht in U mijn Vader
Als ik heel dicht bij U ben.
Mijn hart en mijn gedachten,
Worden warm als ik bedenk

Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
En ik zing met heel mijn hart
Ik hou van U

Op elk moment van mijn leven,
Bij dag en bij nacht,
Wil ik Uw woorden lezen,
En dragen in mijn hart.

In de stormen van mijn leven,
In de regen in de kou,
Wil ik schuilen in Uw vrede,
Wil ik rusten in Uw trouw.

Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
En ik zing met heel mijn hart
Ik hou van U

Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
En ik zing met heel mijn hart
Ik hou van U

Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
En ik zing met heel mijn hart
Ik hou van U

Opw. 832- Jezus Overwinnaar

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen. [x3]

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar! [x2]

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
U bent Jezus, Overwinnaar
U bent Jezus, Overwinnaar

Opw. 799- In eeuwigheid

De middag kleurde zwart
De hemel treurde zacht
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen
Hij werd voor ons vervloekt
Vergoot voor ons zijn bloed
Zo heeft Hij onze straf gedragen

Hij gaf één laatste schreeuw
De hemel keek en zweeg
Gods Zoon werd naar het graf gedragen
Een oorlog in het graf
De dood werd overmand
Op eigen grond voorgoed verslagen

Opeens bewoog de grond
De steen werd weggerold
Volmaakte liefde won zelfs van het graf
Nee, dood, jij heerst niet meer
De Opgestane Heer
Heeft al je macht gebroken

Want Jezus leeft in eeuwigheid
Verrezen Heer, in heerlijkheid
Verheven en verheerlijkt
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!

Opeens bewoog de grond
De steen werd weggerold
Volmaakte liefde won zelfs van het graf
Nee, dood, jij heerst niet meer
De Opgestane Heer
Heeft al je macht gebroken

Want Jezus leeft in eeuwigheid
Verrezen Heer, in heerlijkheid
Verheven en verheerlijkt
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft! [x2]

We zingen halleluja
We zingen halleluja
We zingen halleluja
Het Lam is opgestaan! [x7]

Want Jezus leeft in eeuwigheid
Verrezen Heer, in heerlijkheid
Verheven en verheerlijkt
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft! [x2]