Kleuters

Bij de kleuters zitten kinderen vanaf 3 jaar tot groep 3.

De kinderen verkrijgen kennis van de Bijbel op een creatieve wijze; d.m.v. een verhaal, poppenkast, drama, knutselwerkje, enz. De kinderen hebben hierin ook een eigen inbreng.
Wij bekijken per kind in welke groep hij/zij het beste past. Het ene kind van 3 jaar vindt het leuk om aan tafel te zitten knutselen en een ander speelt nog graag bij de kleinere kinderen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar de groep komen.

Doelstelling van deze kleutergroep is: dat de kinderen voldoende Bijbelkennis hebben als ze bij de grotere kinderen (vanaf groep 4) kunnen aansluiten. Wij vertellen hen van Gods Liefde en het navolgen van de Here Jezus. Wij bidden met de kinderen en proberen de verhalen uit de bijbel op een creatieve manier te brengen zodat het kinderen aanspreekt, het ‘blijft hangen’ en er thuis over nagepraat gaat worden.

Deze kinderen zijn elke laatste zondag van de maand (tijdens de kinderkerk) en in de grote vakantie bij de oudere kinderen ingedeeld. Dit is ook om de overgang van de ene naar de andere groep makkelijker te laten verlopen.
In het seizoen 2016-2017 zijn we begonnen met een 3-jarig programma en zijn we gestart met de schepping. De scheppingsdagen, de zondeval en Kaïn en Abel. Daarna zijn we met Noach gaan bouwen, varen en als laatste God danken voor het verbond dat Hij sloot met mens en dier, met als teken de regenboog. Op dit moment zijn we bezig met Abraham en Jozef. En als laatste dit jaar gaan we met Mozes mee naar het paleis en door de woestijn. We sluiten af met de bouw van de tabernakel, wat weer mooi aansluit op het onderwerp van de kinderkerk. Na de vakantie gaan we verder met Jozua.