post

Bijbelstudie “Het Bijbelboek Psalmen”

Elke 2e zondag van de maand geeft Frank Ouweneel om 19:00 uur een Bijbelstudie.

In verband met Corona is aanmelden voor deelname aan de dienst in ons kerkgebouw noodzakelijk. Dit kan via onderstaande link naar aanmeldformulier. Hier staan ook de richtlijnen vermeld voor deelname aan een bijeenkomst op zondag.
Deze link staat open vanaf 1 week vóór de Bijbelstudie. AANMELDEN vóór zaterdag 18:00 uur.