Aanstaande zondag

Elke Zondag is om 10:00 uur een aanbiddingsdienst
Voor de kinderen is er opvang en zondagsschool.
Een keer in de maand is KINDERKERK voor kinderen vanaf 4 jaar in SOZO. Dat wordt altijd apart vermeld op deze pagina, en staat ook in de agenda.
Na afloop van de Kinderkerk komen de kinderen onder begeleiding terug naar de kerk.

Zondag 26 maart
10:00 uur Aanbiddingsdienst met als spreker: Stef Schagen
10:00 uur KINDERKERK in SOZO voor kinderen vanaf 4 jr. Thema: De Tabernakel / De tafel der toonbroden

>> Elke zondag zijn 2 collectes. De tweede collecte is bestemd voor het bouwfonds, behalve:
op de derde zondag van de maand. Dan is de extra collecte voor de zending. Het zendingsdoel staat vermeld in de info
Klik hier voor de info met de meest actuele agenda.

JAARTEKST 2017                                                                                    Jer. 33:3 NBG

Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.

 

Groeten uit Brazilië

Bij de ingangen van de dorpen werden hele ritsen condooms uitgedeeld aan iedereen die er langs kwam, want carnaval in Brazilië betekent: echt helemaal losgaan. Een paar dagen vermeende blijdschap, daarna de ellende. Pleisters voor de zielepijn na het al het feestgedruis werden dan ook helaas niet uitgereikt …

Wat waren we echter blij en dankbaar voor de 150 jongelui die een andere keuze hadden gemaakt en deze dagen bij ons op het terrein doorbrachten tijdens het Jeugdcongres. Geweldige samenkomsten met prachtige aanbidding, krachtige preken en workshops bouwden deze jongelui op en brachten hun blijvende en echte vreugde waar ze nog heel lang hierna op kunnen teren.

Op de laatste ochtend mocht iedereen vertellen wat het Congres voor hun persoonlijk had betekend. Verschillende jongeren vertelden hoe hun klasgenoten de week ervóor al aan hen trokken om met hen mee te gaan naar allerlei drinkfestijnen en seksuele uitspattingen. Maar deze jonge mensen getuigden dat ze zo blij waren dat ze de juiste keuze hadden gemaakt en naar dit Jeugdweek-end waren gekomen. Ook vonden er die morgen vele momenten van innerlijke genezing plaats waarbij de liefde van God op bijna tastbare wijze aanwezig was.

Wat zijn we blij met al deze jongelui die uit de gehele streek gekomen waren. God heeft nog grote plannen voor hen klaarliggen en wil deze nieuwe generatie gebruiken om de Blijde Boodschap van het Evangelie verder uit te dragen!

post

Huwelijksfitness

Vanavond is de tweede in een serie van 6 avonden over huwelijk en hoe we onze huwelijken fris en energiek kunnen houden. Het thema van deze tweede avond is ‘de vijf talen van de liefde’. Dat is ook de titel van het boek van Gary Chapman.

We gaan kijken wat ieders taal van liefde is en of je elkaar daarin goed verstaat. Er zijn verschillende manieren waarop je je liefde kunt laten zien aan de ander, maar het is wel handig om te weten dat je partner dat kadootje, die knuffel of dat complimentje ook echt als een liefdesuiting van jou ontvangt. Daar gaan we het over hebben.

post

€1292,03 opgehaald voor The Gate!

STADSKANAAL – Specsavers Stadskanaal heeft in 2016 een bedrag van 1292,03 euro bij elkaar weten te sparen voor jongerencentrum The Gate in Stadskanaal.

Deze week werd de cheque met de donatie overhandigd. The Gate is een centrum met verschillende activiteiten speciaal voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Elk jaar kunnen lokale initiatieven online de strijd met elkaar aangaan om te verkozen worden tot het goede doel waar Specsavers Stadskanaal een jaar lang voor gaat sparen. Het jongerencentrum won deze verkiezing en dat is nu beloond met een mooi financieel extraatje in de kas van de organisatie.

Rene van Os, retailpartner van Specsavers Stadskanaal: “Het is elk jaar weer leuk om een organisatie hier uit de buurt blij te mogen maken met een donatie. Ook dit jaar zijn we blij dat we weer een mooi bedrag bij elkaar hebben kunnen sparen. We weten zeker dat het goed besteed gaat worden.”

Op de foto staan Roy Esajas, Dafne Blank, Lucia Helder, Margreet de Wolde, Marilva Brouwer, Minke Willemse, Rene van Os en Janette Eeffing.

Bron: Paul Abrahams, Kanaalstreek.nl

 

post

Beauty-avond en gratis pannenkoeken bij The Gate

Deze week is er veel te doen bij The Gate: naast de reguliere openingstijden is er ook een beauty-avond voor meiden georganiseerd op de woensdagavond (22 feb) en worden er op de donderdagavond (23 feb) pannenkoeken gebakken!

Het is de tweede keer dat The Gate Stadskanaal de beauty-avond organiseert voor tienermeiden. De meiden kunnen zich laten opmaken en hun haar laten doen, en ze kunnen in een speciaal ingerichte fotohoek foto’s van zichzelf en elkaar maken. Ook deze avond zal in het teken staan van het thema ‘Mooi van binnen en van buiten’. We beginnen om 19:30, entree is helemaal gratis en er wordt ook gezorgd voor (gratis) drinken en snacks.

Naast deze beauty-avond zijn er op de donderdagavond gratis pannenkoeken verkrijgbaar voor jong en oud. The Gate is a.s. donderdag geopend tussen 16:00 en 21:00 en de pannenkoeken zijn verkrijgbaar vanaf 17:00 (OP=OP). De pannenkoeken worden met liefde gebakken door vrijwilligers, dus ze zullen extra lekker smaken!

Kijk voor meer informatie en actuele openingstijden op onze Facebook-paginaInstagram en Twitter.

 

post

Verslag Pastoraat cursus 1e avond

Wat heb je nodig?

Afgelopen dinsdag 24 januari was de eerste cursus avond pastoraat. Er waren circa 20 deelnemers. Anne Greven opende met een vraag: Wat heb je nodig om goede pastorale zorg te bieden. Een hele lijst werd opgeschreven op het bord. Ook vroeg Anne, zelf al vele jaren professioneel aan het werk als maatschappelijk werker, wat voor verwachting wij zelf hadden van de cursus. Genoemd werden: ‘gereedschap krijgen’, ‘leren’ en ‘doelen bereiken’.

Christelijke zorg voor elkaar

Anne las voor uit Lucas2:52 en Mattheus 25:14. De eerste tekst gaat erover dat Jezus toenam in wijsheid. De tweede tekst gaat erover dat we onze talenten niet in de grond moeten stoppen, maar deze moeten gebruiken en investeren. Anne benadrukte dat wij geen humanitas heten dus geen menselijke manier van zorg moeten geven, maar dat wij als christen Jezus Christus centraal moeten zetten in hoe pastorale zorg aanbieden.

Grenzen stellen

Daarna noemde Anne dat het belangrijk is dat je zelf weet wie je bent. In Christus zijn we allemaal nieuw, maar we zijn niet allemaal gelijk. Je reageert vanuit wie je bent. Het is belangrijk te weten wat je eigen talenten zijn en ook wat je eigen grenzen zijn. Doe waar je goed in bent en doe geen dingen waar je geen verstand of affiniteit mee hebt.  Je kunt niet alles aan en je kunt niet alles oplossen.

Eenvoud in benadering

Ook adviseerde Anne om eenvoudig te blijven in je benadering. Als je mensen benadert moet je duidelijk zijn over wie jij bent, wat je gaat doen en waarom je dat gaat doen. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben Anne, ik ga een gesprek met je hebben over hoe het met je gaat en daarvan schrijf ik een verslag.’ Hoe ver je in een gesprek aan antwoorden komt, hangt af van je luisteren en ook van welke vragen je stelt.

Omgaan met problemen

De cursus pastoraat is gestart om te leren hoe wij om kunnen gaan met uitdagingen en problemen in de gemeente die zorgvuldige aandacht behoeven. Hieronder vallen onder meer psychische problemen, relatieproblemen en bijvoorbeeld problemen met verslavingen. Ook bij ons geldt dat niets menselijk ons vreemd moet zijn.

Huiswerk

De deelnemers hebben de opdracht gekregen om voorbeelden aan te leveren uit de praktijk van pastorale zorg. Mogelijk ben je daar goed uitgekomen, mogelijk liep je daarin vast. Aan de hand van de voorbeelden zal Anne zijn cursus zo goed mogelijk op de praktijk afstemmen.

De volgende avond over pastorale zorg zal zijn op dinsdagavond 28 maart. De avond start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Deze cursus is gericht op toerusting van bidders  en medewerkers van The Gate en het evangelisatieteam, maar ook belangstellende leden uit de gemeente zijn van harte welkom.

post

Kerstbroden voor de Parkwijk-buren

Vandaag hebben we een mooie actie gedaan onder de buurtbewoners rond de kerk. We gingen hen persoonlijk uitnodigen voor de kerstdiensten en overhandigden hen gelijk ook een kerstbrood. Dit omdat we als gemeente toch ook elke zondag hun parkeerplaatsen in beslag nemen. We hebben ons beperkt tot de adressen in de directe omgeving van de kerk (op ‘zicht afstand’).

De overbuurvrouw reageerde erg leuk. Ze vertelde dat ze het erg leuk vond om ons naar de kerk te zien gaan: ‘Bij jullie komen alle leeftijden, jong en oud, kind en bejaarde en nog eens in alle kleuren.’ Ik vroeg haar of dat zo uitzonderlijk was. Ze zei: ‘Dat zie je nergens! Overal zie je grijze koppies.’

k vond het een mooie opsteker. Wat ook een mooie opsteker is, is dat nu bijna alle 1000 uitnodigingen  verspreid zijn. In de kerk ligt niets meer. Heb je nog wat uitnodigingen thuis liggen, laat ze dan niet liggen, maar deel ze uit aan vrienden en bekenden die je graag wilt uitnodigen voor één van de kerkdiensten!