Elke Zondag is om 10:00 uur een aanbiddingsdienst

* Zondag 7 februari 10:00 uur avondmaal

Spreker Henk Sleebos

 

Voor alle kinderen is tijdens de dienst opvang in het kerkgebouw

Op elke zondag zijn 2 collectes. De tweede collecte is bestemd voor het bouwfonds.

Op de derde zondag van de maand is er een extra collecte voor de zending. Het zendingsdoel staat vermeld in de info

 

Klik hier voor info met de meest actuele agenda

 

JAARTEKST 2016                                                                                           Micha 7;7 (NBV)

Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heil; mijn God zal mij horen.