Elke Zondag is om 10:00 uur een aanbiddingsdienst

Zondag 26 november 10:00 uur Evangelisatiedienst voor de Braziliëzending

Spreker: Ronald Steenbeek

Voor de kinderen is er opvang in het kerkgebouw

Op elke zondag zijn 2 collectes. De tweede collecte is bestemd voor het bouwfonds.

Op de derde zondag van de maand is er een extra collecte voor de zending. Het zendingsdoel staat vermeld in de info

Voor ons Infoblad met actuele agenda klikt u hier

 

JAARTEKST 2015                                                                                             Matt.5:14-17 (NBV)

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.