Elke Zondag is om 10:00 uur een aanbiddingsdienst

Zondag 25 september
Spreker: Jacob Wubs

Voor de kinderen is opvang in het kerkgebouw.

>> Elke zondag zijn 2 collectes. De tweede collecte is bestemd voor het bouwfonds, behalve:

op de derde zondag van de maand. Dan is de extra collecte voor de zending. Het zendingsdoel staat vermeld in de info

 
Klik hier voor de info met de actuele agenda

JAARTEKST 2016                                                                                           Micha 7;7 (NBV)

Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heil; mijn God zal mij horen.