Aanstaande zondag

Elke Zondag is om 10:00 uur een aanbiddingsdienst
Voor de kinderen is er opvang en zondagsschool.
Een keer in de maand is KINDERKERK voor kinderen vanaf 4 jaar in SOZO. Dat wordt altijd apart vermeld op deze pagina, en staat ook in de agenda.
Na afloop van de Kinderkerk komen de kinderen onder begeleiding terug naar de kerk.

Zondag 26 februari

10:00 uur Aanbiddingsdienst met als spreker: Koos van der Sterre

10:00 uur KINDERKERK in SOZO voor kinderen vanaf 4 jaar. Thema: De Tabernakel / Het koperen wasvat

>> Elke zondag zijn 2 collectes. De tweede collecte is bestemd voor het bouwfonds, behalve:
op de derde zondag van de maand. Dan is de extra collecte voor de zending. Het zendingsdoel staat vermeld in de info
Klik hier voor de info met de meest actuele agenda.

JAARTEKST 2017                                                                                    Jer. 33:3 NBG

Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.

 

post

€1292,03 opgehaald voor The Gate!

STADSKANAAL – Specsavers Stadskanaal heeft in 2016 een bedrag van 1292,03 euro bij elkaar weten te sparen voor jongerencentrum The Gate in Stadskanaal.

Deze week werd de cheque met de donatie overhandigd. The Gate is een centrum met verschillende activiteiten speciaal voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Elk jaar kunnen lokale initiatieven online de strijd met elkaar aangaan om te verkozen worden tot het goede doel waar Specsavers Stadskanaal een jaar lang voor gaat sparen. Het jongerencentrum won deze verkiezing en dat is nu beloond met een mooi financieel extraatje in de kas van de organisatie.

Rene van Os, retailpartner van Specsavers Stadskanaal: “Het is elk jaar weer leuk om een organisatie hier uit de buurt blij te mogen maken met een donatie. Ook dit jaar zijn we blij dat we weer een mooi bedrag bij elkaar hebben kunnen sparen. We weten zeker dat het goed besteed gaat worden.”

Op de foto staan Roy Esajas, Dafne Blank, Lucia Helder, Margreet de Wolde, Marilva Brouwer, Minke Willemse, Rene van Os en Janette Eeffing.

Bron: Paul Abrahams, Kanaalstreek.nl

 

post

Beauty-avond en gratis pannenkoeken bij The Gate

Deze week is er veel te doen bij The Gate: naast de reguliere openingstijden is er ook een beauty-avond voor meiden georganiseerd op de woensdagavond (22 feb) en worden er op de donderdagavond (23 feb) pannenkoeken gebakken!

Het is de tweede keer dat The Gate Stadskanaal de beauty-avond organiseert voor tienermeiden. De meiden kunnen zich laten opmaken en hun haar laten doen, en ze kunnen in een speciaal ingerichte fotohoek foto’s van zichzelf en elkaar maken. Ook deze avond zal in het teken staan van het thema ‘Mooi van binnen en van buiten’. We beginnen om 19:30, entree is helemaal gratis en er wordt ook gezorgd voor (gratis) drinken en snacks.

Naast deze beauty-avond zijn er op de donderdagavond gratis pannenkoeken verkrijgbaar voor jong en oud. The Gate is a.s. donderdag geopend tussen 16:00 en 21:00 en de pannenkoeken zijn verkrijgbaar vanaf 17:00 (OP=OP). De pannenkoeken worden met liefde gebakken door vrijwilligers, dus ze zullen extra lekker smaken!

Kijk voor meer informatie en actuele openingstijden op onze Facebook-paginaInstagram en Twitter.

post

22 februari Beauty-avond in The Gate voor tienermeiden

Na het succes van de vorige beauty-avond organiseert Jongerencentrum The Gate ook dit jaar weer een beauty-avond speciaal voor tienermeiden. Tijdens deze avond kunnen de meiden zich laten opmaken, hun haar laten doen en kunnen ze elkaar fotograferen in de fotohoek. Ook deze avond zal in het teken staan van het thema: ‘mooi van binnen en van buiten’. Het doel van de avond is om (tiener)meiden te laten realiseren dat ze mooi zijn van binnen en van buiten, en om ze een gezellige avond te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn.

Datum: 22 februari
Tijd: vanaf 19:30
Jongerencentrum The Gate
Hoofdstraat 76, Stadskanaal
De entree is gratis en alle vriendinnen zijn welkom 🙂

Eerste avond huwelijksfitness

Zondagavond 5 februari was de eerste avond huwelijksfitness. De avonden zijn bedoeld om kwaliteits-tijd aan gehuwden te geven. Samen nadenken waar je het goed doet en waar het misschien nog beter kan. De avonden willen huwelijkspartners vooral bevestigen. De volgende avond huwelijksfitness is op zondagavond 5 maart a.s.

Groetjes uit het Kindercentrum

De zomervakantie is hier weer voorbij en op dit moment hebben alle leidsters van de zeven kindercentra zich teruggetrokken voor een week van bezinning, opbouw en voorbereiding voor het jaar dat weer voor hen
ligt. Een jaar dat weer heel wat uitdagingen, vreugdevolle momenten, maar ook verdriet zal brengen. Vooral als je ogen en oren dagelijks zoveel ellende tegen kunnen komen …
En daar heb je wijsheid en kracht voor nodig, veel kracht.
Op de foto het team van Rio Vermelho, de plaats waar de ernstigste gevallen van huiselijk geweld en kindermisbruik plaatsvinden. Het is hun grote wens de liefde en geborgenheid van God te laten zien en voelen aan de kinderen, maar ook aan hun ouders. Maar dat kunnen ze niet alleen.
Bid u met ons mee voor alle leidsters van de Kindercentra?

post

Verslag Pastoraat cursus 1e avond

Wat heb je nodig?

Afgelopen dinsdag 24 januari was de eerste cursus avond pastoraat. Er waren circa 20 deelnemers. Anne Greven opende met een vraag: Wat heb je nodig om goede pastorale zorg te bieden. Een hele lijst werd opgeschreven op het bord. Ook vroeg Anne, zelf al vele jaren professioneel aan het werk als maatschappelijk werker, wat voor verwachting wij zelf hadden van de cursus. Genoemd werden: ‘gereedschap krijgen’, ‘leren’ en ‘doelen bereiken’.

Christelijke zorg voor elkaar

Anne las voor uit Lucas2:52 en Mattheus 25:14. De eerste tekst gaat erover dat Jezus toenam in wijsheid. De tweede tekst gaat erover dat we onze talenten niet in de grond moeten stoppen, maar deze moeten gebruiken en investeren. Anne benadrukte dat wij geen humanitas heten dus geen menselijke manier van zorg moeten geven, maar dat wij als christen Jezus Christus centraal moeten zetten in hoe pastorale zorg aanbieden.

Grenzen stellen

Daarna noemde Anne dat het belangrijk is dat je zelf weet wie je bent. In Christus zijn we allemaal nieuw, maar we zijn niet allemaal gelijk. Je reageert vanuit wie je bent. Het is belangrijk te weten wat je eigen talenten zijn en ook wat je eigen grenzen zijn. Doe waar je goed in bent en doe geen dingen waar je geen verstand of affiniteit mee hebt.  Je kunt niet alles aan en je kunt niet alles oplossen.

Eenvoud in benadering

Ook adviseerde Anne om eenvoudig te blijven in je benadering. Als je mensen benadert moet je duidelijk zijn over wie jij bent, wat je gaat doen en waarom je dat gaat doen. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben Anne, ik ga een gesprek met je hebben over hoe het met je gaat en daarvan schrijf ik een verslag.’ Hoe ver je in een gesprek aan antwoorden komt, hangt af van je luisteren en ook van welke vragen je stelt.

Omgaan met problemen

De cursus pastoraat is gestart om te leren hoe wij om kunnen gaan met uitdagingen en problemen in de gemeente die zorgvuldige aandacht behoeven. Hieronder vallen onder meer psychische problemen, relatieproblemen en bijvoorbeeld problemen met verslavingen. Ook bij ons geldt dat niets menselijk ons vreemd moet zijn.

Huiswerk

De deelnemers hebben de opdracht gekregen om voorbeelden aan te leveren uit de praktijk van pastorale zorg. Mogelijk ben je daar goed uitgekomen, mogelijk liep je daarin vast. Aan de hand van de voorbeelden zal Anne zijn cursus zo goed mogelijk op de praktijk afstemmen.

De volgende avond over pastorale zorg zal zijn op dinsdagavond 28 maart. De avond start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Deze cursus is gericht op toerusting van bidders  en medewerkers van The Gate en het evangelisatieteam, maar ook belangstellende leden uit de gemeente zijn van harte welkom.

post

Cursus Pastoraat

Op dinsdag 24 januari start in de gemeente een cursus pastoraat. Deze wordt geleid door broeder Anne Greven. Tijdens deze “Pastorale lessen” zullen wij ons in eerste instantie oriënteren op hoe wij omgaan met uitdagingen en problemen in de gemeente die zorgvuldige aandacht behoeven. Hieronder vallen onder meer psychische problemen, relatieproblemen en bijvoorbeeld problemen met verslavingen.

De avond start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Tot de zomer zullen nog enkele avonden volgen. De data worden t.z.t. bekend gemaakt. Deze open avond is met name gericht op toerusting van bidders uit het gebedsteam en medewerkers van The Gate en het evangelisatieteam, maar ook belangstellende leden uit de gemeente zijn van harte welkom.